PN-EN 14199:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Mikropale

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska zawiera ogólne zasady wykonywania mikropali.
Mają one zastosowanie do mikropali wierconych o średnicy trzonu nie większej niż 300 mm.
UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do pali wbijanych, których wykonawstwo określono w EN 12699.
UWAGA 2 Definicję średnicy trzonu palowego podano w 3.3.
1.2 Mikropale są elementami konstrukcyjnymi przekazującymi oddziaływania na grunt i mogą zawierać elementy nośne przekazujące obciążenia bezpośrednio lub pośrednio i/lub ograniczające odkształcenia. Przykłady mikropali, patrz Rysunek 1, Rysunek 2 oraz Rysunek 3. Nośność pobocznicy oraz podstawy pali może zostać ulepszona (głównie za pomocą iniekcji strumieniowej) i mogą one być wykonywane z (patrz Rysunek 4):
- stałym przekrojem poprzecznym (trzon prosty, walcowy) lub
- teleskopowo zmiennymi wymiarami trzonu,
- powiększeniami trzonu i/lub
- powiększoną podstawą.
1.3 Brak jest ograniczeń długości, kąta pochylenia (definicję kąta pochylenia pokazano na Rysunku 5), smukłości lub powiększania trzonu i podstawy, poza względami wykonawczymi.
1.4 Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do (patrz Rysunek 6):
- pojedynczych mikropali,
- grup mikropali,
- przestrzennych rusztów z mikropali,
- ścian z mikropali.
1.5 Mikropale, które mieszczą się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej, mogą być wykonywane:
- ze stali lub innych materiałów zbrojących,
- z iniektu, zaprawy lub betonu,
- z połączenia powyższych materiałów.
1.6 Mikropale mogą być stosowane do:
- robót wykonywanych w warunkach ograniczonego dostępu i/lub skrajni,
- fundamentów nowych konstrukcji (szczególnie w przypadku bardzo niejednorodnych gruntów lub masywów skalnych),
- zbrojenia lub wzmacniania istniejących konstrukcji w celu zwiększenia zdolności przekazywania obciążeń na głębsze warstwy przy dopuszczalnych osiadaniach, np. przy wzmacnianiu fundamentów,
- ograniczania osiadań i/lub przemieszczeń,
- formowania ścian oporowych,
- zbrojenia gruntu w celu wytworzenia konstrukcji nośnej i/lub oporowej,
- poprawy stateczności zboczy,
- zabezpieczania przeciw wyparciu hydraulicznemu,
- innych zastosowań, do których technika mikropali jest przydatna.
1.7 Kolumny typu DSM (wgłębne mieszanie gruntu) nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Do kolumn formowanych iniekcją strumieniową stosuje się EN 12716. Do kotew gruntowych stosuje się EN 1537.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14199:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Mikropale
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 14199:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14199:2008 - wersja polska
ICS 93.020