PN-EN 14199:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Mikropale

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono zasady wykonywania mikropali.
Mają one zastosowanie do pali wierconych, wykonywanych za pomocą narzędzia wiertniczego o średnicy mniejszej niż 300 mm.
UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowania do pali przemieszczeniowych, których wykonanie reguluje EN 12699.
UWAGA 2 Definicję średnicy trzonu podano w 3.3.
1.2 Mikropale są elementami konstrukcyjnymi przekazującymi odziaływania na grunt i mogą zawierać elementy nośne przenoszące obciążenia bezpośrednio lub pośrednio i/lub ograniczające odkształcenia. Przykłady mikropali przedstawiono na Rysunku 1, Rysunku 2 i Rysunku 3. Nośność pobocznicy i podstawy mikropali można zwiększyć (najczęściej przez iniekcję). Mogą one być wykonywane (patrz Rysunek 4):
— ze stałym przekrojem poprzecznym (trzon prosty); lub
— z teleskopowo zmienianymi wymiarami trzonu;
— z powiększeniami trzonu; i/lub
— z powiększeniem podstawy.
1.3 Poza względami praktycznymi nie ma ograniczeń dotyczących długości, pochylenia (definicja pochylenia, patrz Rysunek 5), współczynnika smukłości ani powiększenia trzonu i podstawy.
1.4 Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej mają zastosowanie do (patrz Rysunek 6):
— pojedynczych mikropali;
— grup mikropali;
— przestrzennych rusztów z mikropali;
— ścian z mikropali.
1.5 Mikropale objęte niniejszą Normą Europejską mogą być wykonane z następujących materiałów:
— stali lub innych materiałów zbrojących;
— iniektów, zaprawy lub betonu;
— połączenia powyższych.
1.6 Mikropale mogą być stosowane do:
— robót wykonywanych w warunkach ograniczonego dostępu i/lub ograniczonej wysokości;
— fundamentów nowych konstrukcji (szczególnie w przypadku bardzo niejednorodnych gruntów lub masywów skalnych);
— zbrojenia lub wzmacniania istniejących konstrukcji w celu zwiększenia zdolności przekazywania obciążeń na głębsze warstwy z zachowaniem akceptowalnych osiadań, np. przy wzmacnianiu fundamentów;
— ograniczenia osiadań i/lub przemieszczeń;
— formowania ściany oporowej;
— wzmacniania gruntu w celu utworzenia konstrukcji nośnej i/lub oporowej;
— poprawy stateczności zboczy;
— zabezpieczania przed wyporem;
— innych zastosowań, w których technika mikropali jest przydatna.
1.7 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy kolumn formowanych w gruncie zgodnie z EN 14679. Do kolumn formowanych z zastosowaniem iniekcji strumieniowej odniesiono się w EN 12716. Do kotew gruntowych odniesiono się w EN 1537.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14199:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Mikropale
Data publikacji 21-07-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 14199:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14199:2008 - wersja polska
ICS 93.020