PN-EN 1537:2013-11 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Kotwy gruntowe

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do kotew gruntowych, które są zespolone z gruntem w wyniku iniekcji zaczynu, sprężane i badane. Mogą być stosowane jako kotwy tymczasowe lub trwałe.
UWAGA Na potrzeby niniejszej normy termin „kotwa” odnosi się do „kotwy gruntowej”.
1.2 Kotwy są projektowane zgodnie z EN 1997-1 i badane zgodnie z prEN ISO 22477-5.
1.3 Typowe kotwy z buławą kotwiącą rozciąganą i ściskaną przedstawiono na Rysunku 1 i Rysunku 2.
1.4 Termin "grunt" obejmuje grunt, skałę i nasyp występujące na miejscu lub przed wykonaniem robót kotwiarskich.
1.5 Planowanie robót i projektowanie kotew gruntowych wymaga wiedzy i doświadczenia z tej specjalistycznej dziedziny.
1.6 Fazy wykonawstwa i badania wymagają wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i nadzoru.
1.7 Niniejsza norma nie może zastąpić wiedzy specjalistycznego personelu ani doświadczenia wykonawców wymaganych do stosowania niniejszej normy.
1.8 Niniejsza norma nie ma zastosowania do takich systemów kotwienia jak pale kotwiące, kotwy wkręcane, zakotwienia mechaniczne, gwoździe gruntowe, kotwy bierne, kotwy z komorami rozprężnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1537:2013-11 - wersja polska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Kotwy gruntowe
Data publikacji 23-02-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 1537:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1537:2002 - wersja polska
ICS 93.020