PN-EN ISO 8785:2000 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Skazy powierzchni -- Terminy, definicje i parametry

Zakres

Podano terminy ogólne (3) i terminy związane z parametrami skaz powierzchni (8). Zdefiniowano pojęcia wgłębienia, wypukłości, skazy mieszanej oraz skaz powierzchniowych i skaz wyglądu. Rozróżniono 31 rodzajów skaz, w tym rodzaje wgłębień (10), wypukłości (8), skaz mieszanych (4) oraz skaz powierzchniowych i skaz wyglądu (9). Zamieszczono indeksy alfabetyczne terminów polskich. W załączniku krajowym NA podano zestawienie terminów polskich i odpowiadającym im terminów w językach angielskim, francuskim i niemieckim

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8785:2000 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów -- Skazy powierzchni -- Terminy, definicje i parametry
Data publikacji 14-06-2000
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza EN ISO 8785:1999 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.040.20