PN-EN 14908-3:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 3: Specyfikacja kanału komunikacji za pośrednictwem linii elektroenergetycznej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wszystkie informacje niezbędne dla ułatwienia wymiany danych i informacji sterujących poprzez linie elektroenergetyczne do sieciowych systemów sterowania w komercyjnych systemach automatyzacji budynków, sterowania i zarządzania budynkami. W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalny zestaw wymagań niezbędnych do uzyskania zgodności. Nie wyklucza to realizacji rozszerzonych usług, pod warunkiem, że zasady ich realizacji nie są sprzeczne z obowiązującymi w systemie. Zamierzeniem wydania normy jest zapewnienie współdziałania rozszerzonych usług (określonych przez użytkowników). Niektóre aspekty niniejszej normy zostały określone w innych dokumentach. Dokumenty te są przywoływane tam, gdzie jest to potrzebne. W przypadkach, gdy przywołane normy są sprzeczne z niniejszą Normą Europejską, należy stosować odpowiednie ustalenia z niniejszej części EN 14908.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14908-3:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 3: Specyfikacja kanału komunikacji za pośrednictwem linii elektroenergetycznej
Data publikacji 30-06-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-3:2007 - wersja polska
ICS 97.120, 35.240.67