PN-EN 14908-3:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14908-3:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 3: Specyfikacja kanału komunikacji za pośrednictwem linii elektroenergetycznej

Zakres

Zawarto wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia wymiany danych i informacji sterującej za pośrednictwem energetycznej sieci zasilającej. Zawartość niniejszej normy obejmuje przesyłanie danych niezbędnych do realizacji funkcji zarządzania, automatyzacji i sterowania. W niniejszej normie wykorzystano ustalenia normy amerykańskiej ANSAI-709-A-2000, wprowadzając istotne zmiany w celu zapewnienia zgodności z europejskimi wymaganiami dotyczącymi topologii i charakterystyki sieci energetycznych, ograniczeń emisji częstotliwości radiowych i wymagań dotyczących protokołów dostępu do sieci energetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14908-3:2007 - wersja polska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 3: Specyfikacja kanału komunikacji za pośrednictwem linii elektroenergetycznej
Data publikacji 22-11-2007
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-3:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-3:2006 - wersja angielska
ICS 97.120, 35.240.67
Zastąpiona przez PN-EN 14908-3:2014-06 - wersja angielska