PN-EN 14908-1:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 262,10  PLN Z VAT: 322,38  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 1: Specyfikacja protokołu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono protokół wymiany danych dla sieciowych systemów sterowania w komercyjnych systemach automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami. Protokół dostarcza mechanizmy komunikacji typu punkt- punkt dla sterowania sieciowego oraz jest wystarczający dla implementacji zarówno strategii sterowania punkt-punkt jak i strategii nadrzędny-podrzędny. Niniejsza specyfikacja opisuje usługi w warstwach od 2 do 7. W specyfikacji warstwy 2 (warstwa łącza danych), opisano również interfejs podwarstwy MAC warstwy fizycznej. Warstwa fizyczna umożliwia wybór nośników transmisyjnych. W tej specyfikacji opisano interfejs obsługujący wiele nośników transmisji warstwy fizycznej. W warstwie 7 specyfikacji, zawarto opis typów komunikatów używanych przez aplikacje do wymiany aplikacji i danych zarządzania siecią.

* wymagane pola

Bez VAT: 262,10  PLN Z VAT: 322,38  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14908-1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 1: Specyfikacja protokołu
Data publikacji 24-06-2014
Liczba stron 417
Grupa cenowa XK
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-1:2008 - wersja polska
ICS 97.120, 35.240.67