PN-Z-04074-02:1977 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości czterochlorku węgla -- Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie czterochlorku węgla w powietrzu na stanowiskach pracy metodami:
a) chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki,
b) chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.
Metody stosuje się do oznaczania stężenia par czterochlorku węgla w powietrzu na stanowiskach pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Metod tych nie należy stosować w przypadku obecności substancji o tym samym czasie retencji jak czterochlorek węgla.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04074-02:1977 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości czterochlorku węgla -- Oznaczanie czterochlorku węgla na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 16-12-1977
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30