PN-EN ISO 12966-2:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Obejmuje on metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych w tłuszczach i olejach zwierzęcych oraz roślinnych, kwasach tłuszczowych i mydłach. Aby uwzględnić różne wymagania, określono cztery metody metylacji, a mianowicie:
a) „szybką” procedurę transmetylacji w warunkach zasadowych;
b) „ogólną” procedurę transmetylacji/metylacji w warunkach kolejno zasadowych i kwaśnych;
c) procedurę transmetylacji z użyciem BF3;
d) alternatywną procedurę wykorzystującą katalizowaną kwasem transmetylację glicerydów.
Tak wytworzone estry metylowe znajdują zastosowanie w różnych procedurach analitycznych wymagających takich pochodnych, m.in. chromatografia gazowo-cieczowa (GLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
i spektrometria w podczerwieni (IR).
Mleko i przetwory mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i przetworów mlecznych) są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-2:2017-05 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 14-11-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-2:2017 [IDT], ISO 12966-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12966-2:2011 - wersja angielska
ICS 67.200.10