PN-EN 6059-304:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badania -- Część 304: Palność

Zakres

W niniejszej normie określono metodę wyznaczania charakterystyk palności koszulek ochronnych, łącznie z termokurczliwymi koszulkami dwuściennymi, do kabli i przewodów elektrycznych oraz ich wiązek. Niniejsza norma powinna być stosowana łącznie z EN 6059-100.
Badania te zostały opracowane w celu spełnienia wymagań Rozdziału 1 JAR 25, Załącznik F.
W niniejszej normie zawarto dwie metody:
Metoda 1 – Stosowana do koszulek z tkanin włókienniczych.
Metoda 2 – Stosowana do koszulek z materiałów innych niż tkaniny do użytku na elektrycznych/optycznych kablach i elementach zespołów.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 6059-304:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badania -- Część 304: Palność
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 6059-304:2017 [IDT]
ICS 13.220.40, 49.060