PN-EN 1434-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1434-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania dotyczące ciepłomierzy tzn. przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru ilości ciepła, które w obiegu wymiany ciepła jest pobierane lub oddawane przez ciecz. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1434-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 22-05-2009
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 1434-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2004/22/EC
Zastępuje PN-EN 1434-1:2001 - wersja polska, PN-EN 1434-1:2001/A1:2004 - wersja polska
ICS 17.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 1434-1:2009 - wersja polska