PN-Z-04182-10:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie malationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na sorpcji malationu na żelu krzemionkowym, desorpcji eterem etylowym i oznaczaniu w otrzymanym ekstrakcie techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ecd). Podano warunki oznaczania w obecności fenitrotionu i chlorfenwinfosu. Oznaczalność metody wynosi 0,19 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-10:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie malationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 18-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30