PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metodę oznaczania temperatury odporności na kruche pękanie, TFT, lepiszczy asfaltowych za pomocą badania próbki lepiszcza z karbem metodą belki trzypunktowo zginanej.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Specyfikacji Technicznej może być związane z użyciem niebezpiecz¬nych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Specyfikacji Technicznej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem specyfikacji, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami. Również ze względu na środowisko, aby zredukować emisję do powietrza, wody oraz gleby, ważne jest ograniczenie ilości produktów, rozpuszczalników i źródeł energii do minimum.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej
Data publikacji 26-10-2015
Data wycofania 18-03-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza CEN/TS 15963:2014 [IDT]
ICS 91.100.50