PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 mm

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metodę oznaczania charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepności kationowych emulsji asfaltowych w kontakcie z kruszywem. Metoda ma zastosowanie do emulsji używanych do powierzchniowych utrwaleń oraz może być wykorzystywana do opracowania receptur i w celu kontroli produkcji.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej Specyfikacji Technicznej może być związane z użyciem niebezpiecz¬nych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Specyfikacji Technicznej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem specyfikacji, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska
Tytuł Lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 mm
Data publikacji 19-04-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza CEN/TS 16346:2012 [IDT]
ICS 75.140, 91.100.50