PN-EN 1123-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

Zakres

Określono wymagania, badania i sterowanie jakością rur i kształtek o połączeniach kielichowych, z rur stalowych ze szwem wzdłużnym, ocynkowanych ogniowo, stosowanych w kanalizacyjnych systemach grawitacyjnych i niskociśnieniowych. Norma ma zastosowanie przy odprowadzaniu wód opadowych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, które nie oddziaływują negatywnie na system kanalizacyjny lub nie stwarzają zagrożeń dla obsługi

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1123-1:2007 - wersja polska
Tytuł Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością
Data publikacji 05-03-2007
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1123-1:1999 [IDT], EN 1123-1:1999/A1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 1123-1:2002 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 91.140.80, 23.040.05