PN-EN ISO 52017-1:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne założenia, warunki brzegowe i równania do obliczania,
w przejściowych warunkach godzinowych lub podgodzinowych, temperatur wewnętrznych (powietrza
i roboczej) i/lub obciążeń ogrzewania, chłodzenia, nawilżania oraz osuszania, aby utrzymać określoną wartość zadaną (temperatury,wilgotności) w pojedynczej strefie budynku. W niniejszym dokumencie nie narzucono żadnych konkretnych technik komputerowych.
Konkretne procedury obliczania oparte na ogólnych procedurach obliczania według niniejszego dokumentu podano w ISO 52016-1. Konkretne uproszczenia, założenia i warunki brzegowe według ISO 52016-1 dostosowano do odpowiednich obszarów zastosowań, takich jak zapotrzebowanie na energię do ogrzewania
i chłodzenia oraz do nawilżania i osuszania, godzinowa temperatura wewnętrzna, projektowe ogrzewanie
i chłodzenie oraz obciążenie nawilżania i osuszania.
UWAGA We Wprowadzeniu, Tablica 1, podano pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB
w kontekście struktury modułowej określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52017-1:2017-10 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania
Data publikacji 25-08-2022
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52017-1:2017 [IDT], ISO 52017-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13792:2012 - wersja angielska, PN-EN 15265:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 13792:2012 - wersja polska, PN-EN 15265:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 13791:2012 - wersja angielska, PN-EN 15255:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 13791:2012 - wersja polska, PN-EN 15255:2007 - wersja angielska
ICS 91.120.10