PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę obliczania konwersji danych klimatycznych do obliczeń energetycznych.
Głównym elementem niniejszego dokumentu jest obliczenie napromieniowania słonecznego powierzchni o dowolnej orientacji i nachyleniu. Podano również prostą metodę konwersji napromieniowania słonecznego na natężenie światła.
Napromieniowanie słoneczne i natężenie światła dowolnej powierzchni stanowią dane wejściowe do obliczeń energii i światła dziennego - dla elementów budynku (takich jak dachy, fasady i okna) i dla komponentów technicznych systemów budynkowych (takich jak cieplne kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).
Inne parametry danych klimatycznych potrzebne do oceny cieplnych i wilgotnościowych właściwości użytkowych budynków, elementów budynku czy technicznych systemów budynku (jak wiatr, temperatura, wilgotność i promieniowanie długofalowe [cieplne]) można uzyskać zgodnie z procedurami podanymi
w ISO 15927-4. Dane te wymieniono w niniejszym dokumencie jako dane wejściowe; są one przekazywane jako dane wyjściowe bez konwersji.
UWAGA 1 Zamieszczenie tych danych w niniejszym dokumencie ma na celu dysponowanie jednym prostym i zwięzłym źródłem odnoszącym się do wszystkich norm EPB oraz umożliwienie konwersji lub innego działania, jeśli jest ono wymagane dla określonego zastosowania.
UWAGA 2 We Wprowadzeniu, w Tablicy 1, przedstawiono pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB
w kontekście struktury modułowej określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych
Data publikacji 22-08-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52010-1:2017 [IDT], ISO 52010-1:2017 [IDT]
ICS 91.120.10