PN-ISO/IEC 17007:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ocena zgodności -- Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady i wytyczne dotyczące opracowywania dokumentów normatywnych, które zawierają: wyspecyfikowane wymagania dotyczące przedmiotu oceny zgodności, które mają być spełnione; wyspecyfikowane wymagania dotyczące systemów oceny zgodności, które mogą być wykorzystane przy wykazywaniu, że przedmiot oceny zgodności spełnia wyspecyfikowane wymagania. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania przez opracowujących normy, którzy nie stosują Dyrektyw ISO/IEC, stowarzyszenia i konsorcja gospodarcze, nabywców, organy stanowiące, grupy konsumenckie i pozarządowe, jednostki akredytujące, jednostki oceniające zgodność, właścicieli programów oceny zgodności oraz inne strony zainteresowane, takie jak organizacje ubezpieczeniowe

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 17007:2012 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności
Data publikacji 29-08-2012
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO/IEC 17007:2009 [IDT]
ICS 03.120.20