PN-B-04110:1963 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04110:1984 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób badania materiałów kamiennych na ściskanie.
W zależności od wymagań norm przedmiotowych badanie obejmuje:
a) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych lub walcowych w stanie powietrzno-suchym, tj. przy wilgotności normalnej kamienia wg PN-62/B-018080,
b) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych lub walcowych w stanie nasycenia wodą wg PN-67/B-0401,
c) oznaczanie wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych lub walcowych w stanie nasycenia wodą po zakończeniu cyklu zamrażania wg PN-67/B-04102,
d) obliczanie wskaźnika zmniejszenia wytrzymałości po nasyceniu wodą (współczynnik rozmiękczania),
e) obliczanie wskaźnika zmniejszenia wytrzymałości po ostatnim zamrożeniu (współczynnik odporności na zamrażanie).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04110:1963 - wersja polska
Tytuł Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie
Data publikacji 24-12-1963
Data wycofania 01-01-1985
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-B-04110:1984 - wersja polska