PN-ETSI EN 301 489-31 V1.1.1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o bardzo małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeniami peryferyjnymi (ULP-AMI-P)

Zakres

W normie, łącznie z PN-ETSI EN 301 489-1, omówiono problematykę oceny wszystkich radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, związanych z aktywnymi indukcyjnymi implantami bardzo małej mocy, zawierających nadajniki i odbiorniki pracujące w zakresie częstotliwości od 9kHz do 315kHz i związane z nimi zewnętrzne aparaty radiowe transmitujące na częstotliwościach od 9kHz do 315kHz zawierające zewnętrzne sterowniki i urządzenia telekomunikacyjne związane z pacjentem z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej Określono stosowane warunki pomiarowe, ocenę działania i kryteria oceny parametrów radiowych linii komunikacyjnych dla zewnętrznych aparatów radiowych ULP-AMI-P

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-31 V1.1.1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o bardzo małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeniami peryferyjnymi (ULP-AMI-P)
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 30-05-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-31 V1.1.1:2005 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska