PN-Z-04118-01:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości czterochloroetylenu -- Oznaczanie czterochloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie czterochloroetylenu w powietrzu na stanowiskach pracy metodami:
a) chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki,
b) chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki.
Metody stosuje się do oznaczania stężenia par czterochloroetylenu w powietrzu na stanowiskach pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Metod tych nie należy stosować w przypadku obecności substancji o tym samym lub zbliżonym czasie retencji co czterochloroetylen, maskujących chromatogram substancji oznaczanej.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04118-01:1978 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości czterochloroetylenu -- Oznaczanie czterochloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej bez wzbogacania próbki i z wzbogacaniem przy użyciu dwusiarczku węgla
Data publikacji 08-12-1978
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30