PN-Z-04134-02:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Określono metodę polegającą na adsorpcji par oznaczanych związków na węglu aktywnym, desorpcji par dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężeń par benzyny do ekstrakcji benzenu w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano wytyczne ogólne, aparaturę i przyrządy (rys.), odczynniki i roztwory, sporządzanie krzywych wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04134-02:1981 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 22-06-1981
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30