PN-Z-04023-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Ustalono metodę polegającą na adsorpcji par substancji wydzielających się z wyrobów nitrocelulozowych na węglu aktywnym, desorpcji dwusiarczkiem węgla i chromatograficznej analizie otrzymanego roztworu. Metodę stosuje się do oznaczania w mieszaninie acetonu, alkoholi, np: etylowego, n-butylowego, toluenu, ksylenu wydzielających się z wyrobów lakierowych w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, przygotowanie odczynników i roztworów do oznaczania, sporządzanie krzywej wzorcowej i określono oznaczalność

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04023-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-04-1989
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30