PN-Z-04138-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heptanu -- Oznaczanie heptanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par heptanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go toluenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par heptynu w powietrzu na stanowiskach pracy. Określono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04138-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heptanu -- Oznaczanie heptanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 19-09-1984
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30