PN-Z-04119-01:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanów metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania stężeń octanów; metylu, etylu, propylu,- butylu i amylu, występujących łącznie lub oddzielnie w powietrzu otaczającym stanowiska pracy, przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Metody tej nie należy stosować w przypadku obecności substancji o takich samych lub podobnych czasach retencji co substancje badane.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04119-01:1978 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanów metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 19-12-1978
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30