PN-Z-04134-03:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Ustalono metodę polegającą na adsorpcji par benzyny C do lakierów na węglu aktywnym, desorpcji pochłoniętych par dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężeń benzyny C do lakierów w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano wytyczne ogólne, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04134-03:1981 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 22-06-1981
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30