PN-EN 1794-2:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody i kryteria oceny ogólnego bezpieczeństwa i wpływu na środowisko urządzeń ograniczających hałas w ruchu drogowym w typowych warunkach drogowych. Zapewnione są odpowiednie metody badań tam, gdzie są one niezbędne. Sposób traktowania każdego tematu omówiono osobno w załącznikach od A do E.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1794-2:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne
Data publikacji 03-11-2020
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1794-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1794-2:2011 - wersja angielska
ICS 93.080.30