PN-EN 1793-5:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 5: Właściwości wewnętrzne -- Wartości odbicia dźwięku w warunkach bezpośredniego pola akustycznego w miejscu zamontowania

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę pomiaru wielkości reprezentatywnych wewnętrznych właściwości odbicia dźwięku od drogowych urządzeń przeciwhałasowych: wskaźnik odbicia.
Metoda badania jest przeznaczona do następujących aplikacji:
-oznaczanie wewnętrznych właściwości odbicia dźwięku od urządzeń przeciwhałasowych, które będą zainstalowane wzdłuż dróg, mierzone na typowej instalacji obok drogi lub na próbce odpowiedniej sekcji ;
- oznaczanie wewnętrznych właściwości odbicia dźwięku od urządzeń przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistego użytkowania;
- porównanie specyfikacji projektu z rzeczywistymi parametrami technicznymi po zakończeniu prac budowlanych;
-weryfikacja długotrwałych własności urządzeń przeciwhałasowych (przy wielokrotnym stosowaniu metody).
Metoda badawcza nie jest przeznaczona do następujących aplikacji:
- oznaczanie wewnętrznych cech odbicia dźwięku od urządzeń przeciwhałasowych montowanych w warunkach pogłosowych, np. wewnątrz tuneli lub głębokich rowach.
Wyniki wyrażane są w funkcji częstotliwości, w jednej trzeciej oktawy między 100 Hz i 5 kHz. Jeśli nie jest możliwe, aby uzyskać prawidłowe wyniki pomiarów w całym zakresie wskazanych częstotliwości , wyniki podaje się w ograniczonym paśmie ,a przyczyny ograniczonego zakresu częstotliwości należy wyraźnie podać.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1793-5:2016-05/AC:2018-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1793-5:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 5: Właściwości wewnętrzne -- Wartości odbicia dźwięku w warunkach bezpośredniego pola akustycznego w miejscu zamontowania
Data publikacji 06-05-2016
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1793-5:2016 [IDT]
ICS 17.140.30, 93.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1793-5:2016-05/AC:2018-08E