PN-EN 1793-4:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 4: Właściwości wewnętrzne -- Wartości pomiaru dyfrakcji dźwięku w miejscu zamontowania urządzenia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę badań określających właściwości wewnętrzne dyfrakcji dźwięku dodanych urządzeń zainstalowanych u góry urządzeń przeciwhałasowych . Metoda badania określa pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w kilku punktach referencyjnych w pobliżu górnej krawędzi urządzenia przeciwhałasowego, z lub bez zainstalowanego na jej szczycie dodatkowego urządzenia.
Efektywność dodatkowego urządzenia oblicza się jako różnicę pomiędzy wartościami zmierzonymi z lub bez dodatkowych urządzeń, korygując do jakiejkolwiek zmiany wysokości (metoda opisana podaje akustyczne korzyści w porównaniu ze zwykłą barierę o tej samej wysokości, jednakże w praktyce dodane urządzenie może zwiększyć wysokość, i może to zapewnić dodatkowe ekranowanie w zależności od źródła i pozycji odbiornika)
Metoda badawcza jest przeznaczona do następujących zastosowań:
• wstępne kwalifikacje, na zewnątrz i od wewnątrz , dodatkowych urządzeń montowanych w urządzeniach przeciwhałasowych;
•określenie różnicy wskaźnika dyfrakcji dźwięku dodatkowych urządzeń w rzeczywistym użytkowaniu;
• porównanie specyfikacji projektu z rzeczywistymi właściwościami po zakończeniu prac budowlanych;
• weryfikacji długotrwałych właściwości dodatkowych urządzeń (przy wielokrotnym stosowaniu metody);
•interaktywny proces projektowania nowych wyrobów, w tym formułowania instrukcji instalacji.
Metoda badania może być stosowana zarówno w miejscu zamontowania, jak i na próbkach zbudowanych celowo do badania opisaną tutaj metodą.
Wyniki są wyrażone jako funkcja częstotliwości, w pasmach jednej trzeciej oktawy od 100 Hz do 5 kHz. Jeśli to nie jest możliwe, aby uzyskać poprawne wyniki pomiarów w całym zakresie wskazanych częstotliwości , wyniki mogą być podawane w ograniczonym zakresie częstotliwości, a przyczyny ograniczenia (-ń)powinny i być wyraźnie podane.Pojedyncza liczba jest obliczana na podstawie danych częstotliwości.
Do pomiarów wewnątrz patrz załącznik A.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1793-4:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 4: Właściwości wewnętrzne -- Wartości pomiaru dyfrakcji dźwięku w miejscu zamontowania urządzenia
Data publikacji 05-05-2015
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1793-4:2015 [IDT]
ICS 17.140.30, 93.080.30