PN-EN 14389-2:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 2: Charakterystyki pozaakustyczne

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania do oceny okresu użytkowania przy odpowiednich warunkach narażenia (ekspozycji).
Normy konstrukcji i wszelkich badanych materiałów powinny zapewnić wytrzymałość do określonych warunków wybranych z następujących:
I. Czynniki chemiczne Zależne od lokalizacji
II. Sól do odladzania Zależne od lokalizacji/klimatu
III. Brudna woda / pył Zależne od lokalizacji/klimatu
IV Rosa Zależne od klimatu
V. Zamrażanie/rozmrażanie Zależne od klimatu
VI. Zimno Zależne od klimatu
VII. Gorąco Zależne od klimatu
VIII. Promieniowanie UV Zależne od klimatu
IX. Drgania (wibracje) Zależne od lokalizacji
X. Procesy biologiczne Zależne od klimatu
XI. Ozon Zależne od lokalizacji
XII. Woda Zależne od klimatu
XIII. Zraszanie Zależne od lokalizacji
UWAGA: Szczególna ostrożność powinna być podjęta przy kombinacji różnych materiałów, zarówno wewnątrz pojedynczego urządzenia lub w połączeniu z innymi urządzeniami (np. kombinacja różnych elementów akustycznych lub inna kombinacja elementów akustycznych i konstrukcyjnych).

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14389-2:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Procedury do oszacowania właściwości długotrwałych -- Część 2: Charakterystyki pozaakustyczne
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14389-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14389-2:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.30