PN-EN 1793-6:2018-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1793-6+A1:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 6: Podstawowe właściwości -- Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę badania wskaźnika izolacyjności akustycznej urządzeń redukujących dźwięki powietrzne.
Metoda badania jest przeznaczona do następujących zastosowań:
- określenie charakterystyki izolacyjności akustycznej urządzeń redukujących hałas, które mają być zainstalowane wzdłuż drogi, mierzone in situ lub w warunkach laboratoryjnych;
- określenie in situ charakterystyki izolacyjności akustycznej urządzeń redukujących hałas podczas użytkowania;
- porównanie specyfikacji projektowych z rzeczywistymi danymi uzyskanymi po zakończeniu prac budowlanych;
- weryfikacja długoterminowych wskaźników wydajności urządzeń redukujących hałas (przy wielokrotnym stosowaniu metody);
- w interaktywnych procesach projektowania nowych produktów, w tym w opracowywaniu podręczników instalacji.
Metoda badawcza nie jest przeznaczona do oceny izolacyjności akustycznej urządzeń, które mają być zainstalowane w warunkach pogłosu, np. wewnątrz tuneli, w głębokich wykopach lub pod pokrywami.
Wyniki wyrażane są jako funkcja częstotliwości w paśmie 1/23 oktawy i jeżeli możliwe w zakresie między 100 Hz i 5 kHz. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie prawidłowych wyników pomiarów w całym wskazanym zakresie częstotliwości, należy podać je w ograniczonym zakresie częstotliwości wraz z uzasadnieniem przyczyn takiego ograniczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1793-6:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 6: Podstawowe właściwości -- Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ
Data publikacji 28-08-2018
Data wycofania 02-09-2021
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1793-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1793-6:2013-05 - wersja angielska
ICS 17.140.30, 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 1793-6+A1:2021-09 - wersja angielska