PN-EN 61462:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61462:2009 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kompozytowe izolatory osłonowe -- Ciśnieniowe i bezciśnieniowe izolatory stosowane w urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne

Zakres

Dotyczy kompozytowych izolatorów osłonowych, składających się z przenoszącej obciążenia, rury izolacyjnej wykonanej z materiału włóknistego nasyconego żywicą (zakończonej metalowymi okuciami) oraz z umieszczonej na niej zewnętrznej osłony z elastomeru. Kompozytowe izolatory osłonowe przeznaczone są do użytku ogólnego (bezciśnieniowe) albo do pracy pod stałym ciśnieniem gazu (ciśnieniowe). Powyższe izolatory są przeznaczone do stosowania w napowietrznych i wnętrzowych urządzeniach elektrycznych, na znamionowe napięcie prądu przemiennego powyżej 1000 V o częstotliwości do 100 Hz, albo na znamionowe napięcie prądu stałego powyżej 1500 V. Podano definicje 25 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61462:2008 - wersja angielska
Tytuł Kompozytowe izolatory osłonowe -- Ciśnieniowe i bezciśnieniowe izolatory stosowane w urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne
Data publikacji 26-02-2008
Data wycofania 09-11-2009
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 61462:2007 [IDT], IEC 61462:2007 [IDT]
ICS 29.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 61462:2009 - wersja polska