PN-EN 61462:2009 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Kompozytowe izolatory osłonowe -- Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne

Zakres

Określono wymagania dla kompozytowych izolatorów osłonowych stosowanych w napowietrznych i wnętrzowych urządzeniach elektrycznych prądu przemiennego o znamionowym napięciu wyższym niż 1000 V i częstotliwości do 100 Hz, albo w urządzeniach prądu stałego o znamionowym napięciu wyższym niż 1500 V. Podano oznakowanie izolatorów, klasyfikację badań oraz kryteria oceny. Podano definicje 25 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61462:2009 - wersja polska
Tytuł Kompozytowe izolatory osłonowe -- Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne
Data publikacji 09-11-2009
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 61462:2007 [IDT], IEC 61462:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61462:2008 - wersja angielska
ICS 29.080.10