PN-EN 62271-204:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-204:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 dotyczy wysokonapięciowych linii przesyłowych izolowanych gazem (GIL), w których izolację - nawet częściową - stanowi niekorozyjny gaz izolacyjny inny niż powietrze o ciśnieniu atmosferycznym i ma zastosowanie do linii prądu przemiennego o napięciach znamionowych powyżej 52 kV i częstotliwościach do 60 Hz włącznie. Norma jest przeznaczona do stosowania jako międzynarodowa w tych przypadkach gdy zakres IEC 62271-203 nie obejmuje zastosowań GIL (patrz Uwaga 3). Na każdym końcu wysokonapięciowej linii przesyłowej izolowanej gazem mogą być stosowane specjalne elementy służące do przyłączania linii do innych urządzeń, takich jak: przepusty, transformatory lub dławiki, skrzynki kablowe, ograniczniki przepięć w osłonach metalowych, przekładniki napięciowe lub rozdzielnice gazowe (GIS), które podlegają własnym wymaganiom. Jeżeli nie określono inaczej, wysokonapięciowe linie przesyłowe z izolacją gazową są przeznaczone do stosowania w normalnych warunkach eksploatacji. Uwaga 1: W niniejszej normie termin "wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową" jest określana jako "GIL". Uwaga 2: W niniejszej normie słowo "gaz" oznacza gaz lub mieszaninę gazową określoną przez wytwórcę. Uwaga 3: Przykłady zastosowań GIL są następujące: - gdy cała lub część wysokonapięciowej linii przesyłowej z izolacją gazową jest bezpośrednio zakopana w ziemi, lub - gdy wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową w całości lub częściowo jest zlokalizowana w obszarze ogólnie dostępnym, lub - gdy wysokonapięciowa linia przesyłowa z izolacją gazową jest długa i typowa długość jej przedziału gazowego przekracza wymiary stosowane w technologii GIS

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 05-07-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 62271-204:2011 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kV i wyższe
Data publikacji 30-11-2011
Data wycofania 23-02-2023
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-204:2011 [IDT], IEC 62271-204:2011 [IDT]
ICS 29.130.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62271-204:2023-02 - wersja angielska