PN-EN 61936-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61936-1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano w dogodnej formie ogólne zasady dotyczące instalacji elektroenergetycznych, w sieciach prądu przemiennego o napięciu nominalnym wyższym od 1 kV i częstotliwości nominalnej do 60 Hz włącznie, w zakresie projektowania, budowy oraz zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego ich działania. Określono rodzaje instalacji, podstawowe wymagania dotyczące urządzeń, wyboru poziomu izolacji, środków bezpieczeństwa, budowy instalacji uziemiających oraz przeglądu i badań

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 11-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61936-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 29-04-2011
Data wycofania 06-04-2022
Liczba stron 119
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61936-1:2010 [IDT], IEC 61936-1:2010 [MOD]
Zastępuje PN-E-05115:2002 - wersja polska
ICS 29.080.01, 29.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61936-1:2022-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08E, PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10E, PN-EN 61936-1:2011/AC:2011E, PN-EN 61936-1:2011/AC:2012E