PN-E-05115:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50522:2011 - wersja angielska, PN-EN 61936-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

Zakres

Podano wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych o napięciu nominalnym powyżej 1 kV prądu przemiennego w zakresie projektowania, budowy oraz zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego ich działania. Określono rodzaje instalacji, wymagania podstawowe dotyczące urządzeń, wyboru poziomu izolacji, środków bezpieczeństwa, budowy instalacji uziemiających oraz przeglądu i badań

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05115:2002 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
Data publikacji 12-08-2002
Data wycofania 29-04-2011
Liczba stron 175
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza HD 637 S1:1999 [IDT]
ICS 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 50522:2011 - wersja polska, PN-EN 61936-1:2011 - wersja polska, PN-EN 50522:2011 - wersja angielska, PN-EN 61936-1:2011 - wersja angielska