PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się do nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 kV i znamionowych częstotliwościach poniżej 100 Hz. Zakres stosowania niniejszej normy przez każdy z krajów do istniejących linii napowietrznych jest przedmiotem wymagań Normatywnych warunków krajowych (NNA) kraju, którego dotyczą. Definicja znaczenia i zakresu stosowania terminu "nowa linia" powinna być określona przez każdy Komitet Narodowy (NC) we własnym NNA. Co najmniej termin ten powinien dotyczyć całkowicie nowych linii pomiędzy dwoma punktami A i B. Norma dotyczy również linii napowietrznych z przewodami w osłonie izolacyjnej oraz napowietrznych systemów przewodów izolowanych o przemiennym napięciu znamionowym powyżej 1 kV do 45 kV włącznie i znamionowych częstotliwościach poniżej 100 Hz. Określono dodatkowe wymagania i uproszczenia, które dotyczą tylko tego zakresu napięcia. Nie określono wymagań dotyczących projektowania i budowy linii napowietrznych z przewodami izolowanymi o napięciu przekraczającym 45 kV, w których wewnętrzne i zewnętrzne odstępy izolacyjne mogą być mniejsze niż określono w niniejszej normie. Inne wymagania normy mogą być zastosowane, a gdy jest to konieczne należy podać w NNA. Niniejsza norma ma zastosowanie do przewodów odgromowych ze światłowodem (OPGW) i przewodów fazowych ze światłowodem (OPCON). Norma nie ma zastosowania do systemów telekomunikacyjnych, które są stosowane w napowietrznych liniach przesyłowych albo jako zamocowane do przewodu fazowego lub przewodu odgromowego linii przesyłowej (np. owinięte, ) albo jako oddzielne kable podtrzymywane przez słupy linii przesyłowej np. samonośne kable dielektryczne (ADSS) oraz do urządzeń telekomunikacyjnych montowanych na pojedynczych konstrukcjach linii przesyłowej. W razie potrzeby wymagania mogą być określone w NNA

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-1:2013-03 - wersja polska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 256
Grupa cenowa XF
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50423-1:2007 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2005/A1:2010 - wersja polska, PN-EN 50341-1:2005 - wersja polska, PN-EN 50341-3:2002/AC:2006 - wersja angielska, PN-EN 50341-3:2002 - wersja angielska, PN-EN 50423-3:2005 - wersja angielska, PN-EN 50341-2:2002/AC:2007 - wersja angielska, PN-EN 50341-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 50341-3:2002/AC:2009 - wersja angielska, PN-EN 50341-3:2002/AC:2007 - wersja angielska, PN-EN
ICS 29.240.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50341-1:2013-03/Ap2:2017-06P