PN-EN 50341-2-22:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50341-2-22:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

Niniejsze NNA określa wymagania, które powinny być spełnione przy projektowaniu i budowie nowych linii napowietrznych o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 kV. Zakres stosowania niniejszego NNA do linii tymczasowych należy określić w Specyfikacji Projektowej. Przy modernizacjach, przebudowach i remontach istniejących linii, zakres i wymóg stosowania normy PN-EN-50341-1 wraz z niniejszym NNA powinna określać Specyfikacja Projektowa.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 12-01-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50341-2-22:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 14-04-2016
Data wycofania 08-06-2022
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-22:2016 [IDT]
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-EN 50341-2-22:2022-06 - wersja angielska