PN-EN 50341-2-22:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
(ncpt) PL.1 Zakres stosowania
Niniejsze NNA stosuje się do projektowania i budowy nowych linii napowietrznych o znamionowym napięciu przemiennym powyżej 1 kV.

Przez „nową linię napowietrzną” należy rozumieć zupełnie nową linię napowietrzną pomiędzy punktami A i B, budowaną z nowych podzespołów.

Normy PN-EN 50341 (Część 1) wraz z niniejszymi NNA nie stosuje się do modernizacji, przebudowy i remontów istniejących linii, o ile w Specyfikacji Projektowej nie określono inaczej.

1.2 Obszar zastosowania
(ncpt) PL.1 Samonośne kable dielektryczne (ADSS)
Niniejsze NNA stosuje się do samonośnych kabli dielektrycznych (ADSS) tylko w zakresie ich wpływu na konstrukcje wsporcze oraz minimalnych odstępów izolacyjnych, które należy przyjmować jak dla zespołów przewodów izolowanych.

(ncpt) PL.2 Urządzenia telekomunikacyjne
Niniejsze NNA dotyczą urządzeń telekomunikacyjnych montowanych na nowych konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-22:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 08-06-2022
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-22:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-2-22:2016-04 - wersja angielska
ICS 29.240.20