PN-S-10040:1999 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania

Zakres

W normie podano wymagania dotyczące elementów i konstrukcji mostowych betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego. Przedstawiono wymagania techniczne dotyczące składników betonu, mieszanki betonowej, betonu świeżego i stwardniałego, wykonania, transportu, układania i pielęgnowania betonu, wykonania zbrojenia oraz sprężania konstrukcji. Podano metody badań kontrolnych oraz odbiorczych. Norma dotyczy betonów zwykłych, nie dotyczy betonów lekkich o masie poniżej 1,9 t/m3 i betonów o wytrzymałościach powyżej 50 MPa

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-10040:1999 - wersja polska
Tytuł Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania
Data publikacji 28-07-1999
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 251, Obiektów Mostowych
Zastępuje PN-S-10040:1977 - wersja polska, PN-S-10041:1978 - wersja polska
ICS 93.040