PN-EN 16247-5:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Audity energetyczne -- Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące kompetencji Auditora Energetycznego.

Niniejszą Normę Europejską można stosować do określenia na szczeblu krajowym schematów kwalifikowania Auditora Energetycznego, wykorzystywanych przez organizacje przeprowadzające audit energetyczny w celu powołania posiadającego odpowiednie kompetencje Auditora Energetycznego, oraz wykorzystywanych przez organizacje łącznie z EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 i EN 16247-4, aby zapewnić dobry poziom jakości auditów energetycznych.

Niniejsza Norma Europejska uznaje również, że wszystkie wymagane kompetencje może posiadać Auditor Energetyczny lub zespół Auditorów Energetycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16247-5:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Audity energetyczne -- Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych
Data publikacji 10-06-2015
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 16247-5:2015 [IDT]
ICS 03.120.10, 03.120.20, 27.015