PN-EN 16485:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

Zakres

Podano reguły kategorii wyrobu (PCR) dla deklaracji środowiskowych III typu dla drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie oraz dla powiązanych procesów budowlanych.Niniejsza Norma Europejska uzupełnia podstawowe reguły dla kategorii wyrobu dla wyrobów budowlanych zdefiniowane w EN 15804 i jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z tą normą.UWAGA Ocena aspektów społecznych i ekonomicznych na poziomie produktu nie jest objęta przez niniejszą normę.Podstawowe reguły kategorii wyrobu:- definiują parametry, które należy zadeklarować oraz sposób w jaki należy je zbierać i prezentować,- opisują, które etapy cyklu życia wyrobu należy wziąć pod uwagę w EPD i które procesy należy uwzględnić w etapach cyklu życia,- określają zasady opracowywania scenariuszy, - zawierają zasady przeprowadzania Analizy zbioru wejść i wyjść oraz Oceny wpływu cyklu życia będące podstawą EPD, w tym specyfikacje jakości danych, które należy stosować,- zawierają zasady dotyczące przedstawiania z góry ustalonych informacji środowiskowych i zdrowotnych, które nie są objęte przez LCA wyrobu, procesu budowlanego i usług budowlanych, gdy jest to konieczne,- określają warunki, na jakich wyroby budowlane mogą być porównywane w oparciu o informacje dostarczone przez EPD.Dla deklaracji EPD usług budowlanych mają zastosowanie te same reguły i wymogi co w przypadku deklaracji EPD dla wyrobów budowlanych.Dodatkowo, dla drewna i wyrobów drewnopochodnych, poza wspólnymi częściami z EN 15804, niniejsza Norma Europejska:- określa granice systemu,- określa modelowanie i ocenę cech specyficznych dla materiału, takich jak magazynowanie węgla oraz zawartość energii w drewnie,- określa procedury alokacji dla procesów wielowyjściowych łańcucha przerobu drewna,- określa procedury alokacji dla ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku energii,- zawiera zasady przeprowadzania Analizy zbioru wejść i wyjść oraz Oceny wpływu cyklu życia będące podstawą EPD

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16485:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Drewno okrągłe i tarcica -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguły kategorii wyrobu dla drewna i wyrobów drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
Data publikacji 05-06-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 16485:2014 [IDT]
ICS 91.010.99, 91.080.20