PN-EN 15497:2014-06 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe -- Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustala wymagania odnośnie właściwości użytkowych konstrukcyjnego drewna, łączonego na złącza klinowe (drewna na złącza klinowe) o przekroju prostokątnym do zastosowania w budynkach i mostach.
W niektórych państwach członkowskich zastosowanie konstrukcyjnego drewna na złącza klinowe może być ograniczone do wybranych klas użytkowania.
Ustalono również minimalne wymagania produkcyjne i procedury dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych konstrukcyjnego drewna łączonego na złącza klinowe.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drewna na złącza klinowe, wykonanego z gatunków drzew iglastych wymienionych w niniejszej normie lub topoli.
Mimo że zgodnie z niektórymi postanowieniami niniejszej Normy Europejskiej istnieje możliwość produkcji konstrukcyjnego drewna łączonego na złącza klinowe z określonych gatunków drewna liściastego, niniejsza norma nie ma zastosowania do takich wyrobów.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie jedynie do złączy klinowych pomiędzy elementami drewnianymi wykonanymi z tego samego gatunku drewna.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje złączy klinowych produkowanych z zastosowaniem tłoczenia (die-formed).
Niniejsza Norma Europejska obowiązuje dla drewna na złącza klinowe niezabezpieczonego oraz zabezpieczonego przed korozją biologiczną. Drewno na złącza klinowe zabezpieczone ogniochronnie nie jest objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15497:2014-06 - wersja polska
Tytuł Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe -- Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne
Data publikacji 05-02-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 15497:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 385:2002 - wersja polska
ICS 79.040