PN-M-06514:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 8686-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Dźwignice -- Obciążenia w obliczeniach ustrojów nośnych dźwignic

Zakres

Podano określenia 11 pojęć specjalistycznych oraz ustalono rodzaje, odmiany i wartości liczbowe obciążeń, które należy przyjmować w obliczeniach ustrojów nośnych dźwignic. Postanowienia normy dotyczą następujących dźwignic wg PN-78/M-45000: wciągniki, suwnice, układnice, podesty ruchome i dźwignice linotorowe. Norma nie dotyczy obliczeń dźwignic instalowanych na jednostkach pływających, dotyczy jednak dźwignic na dokach pływających. Ustalono obciążenia stałe i zmienne, współczynniki obciążenia oraz sposób kojarzenia obciążeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-06514:1986 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Obciążenia w obliczeniach ustrojów nośnych dźwignic
Data publikacji 28-03-1986
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Zastępuje PN-M-06514:1974 - wersja polska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-ISO 8686-1:1999 - wersja polska