PN-M-06513:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4304:1998 - wersja polska, PN-ISO 4305:1998 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Dźwignice -- Obliczanie i badania stateczności dźwignic

Zakres

Ustalono podział na grupy dźwignic w zależności od wymaganych warunków stateczności oraz zasady i metodykę dokonywania obliczeń i badań następujących dźwignic wg PN-78/M-45000: suwnice bramowe i półbramowe, żurawie przewoźne, samojezdne i wieloszynowe oraz podesty ruchome. Norma nie dotyczy dźwignic instalowanych na jednostkach pływających, dotyczy jednak dźwignic na dokach pływających. Badania obejmują 2 rodzaje prób: statyczną i dynamiczną. Zamieszczono 4 rysunki informacyjne.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-06513:1987 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Obliczanie i badania stateczności dźwignic
Data publikacji 03-09-1987
Data wycofania 23-07-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Zastępuje PN-M-06513:1974 - wersja polska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-ISO 4304:1998 - wersja polska, PN-ISO 4305:1998 - wersja polska