PN-M-06517:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Dźwignice -- Projektowanie i obliczanie połączeń nitowanych i śrubowych w stalowych ustrojach nośnych

Zakres

Norma nie dotyczy dźwignic instalowanych na jednostkach pływających, dotyczy jednak dźwignic na dokach pływających. Podano wytyczne doboru materiałów i wyrobów, zalecenia konstrukcyjne oraz zależności i wzory obliczeniowe

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-06517:1991 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Projektowanie i obliczanie połączeń nitowanych i śrubowych w stalowych ustrojach nośnych
Data publikacji 19-08-1991
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Zastępuje PN-M-06517:1974 - wersja polska
ICS 53.020.20