PN-ISO 8686-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Dźwignice -- Zasady obliczania i kojarzenia obciążeń -- Postanowienia ogólne

Zakres

Ustalono podstawowe metody obliczania obciążeń i zasady wyboru skojarzeń obciążeń w celu sprawdzenia budowy ustrojów nośnych elementów mechanizmów dźwignic zdefiniowanych w PN-ISO 4306-1:1999. Oparto się na analizie kinetycznej ciała stałego i analizie sprężysto-statycznej. Ustalono ogólne zasady i zakresy przyjmowanych wartości w normach szczegółowych oraz podano ogólne ramy uzgodnień między producentem a odbiorcą, dotyczących obciążeń i ich kojarzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 8686-1:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8686-1:1999 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Zasady obliczania i kojarzenia obciążeń -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 16-11-1999
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza ISO 8686-1:1989 [IDT]
Zastępuje PN-M-06514:1986 - wersja polska
ICS 53.020.20