PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustala wymagania dotyczące drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym, sortowanego metodami wizualnymi lub maszynowo, kształtowanych przez piłowanie, struganie, lub innymi metodami, posiadającego wymiary przekroju poprzecznego zgodne z EN 336 (zwanego dalej drewnem konstrukcyjnym w kolejnych rozdziałach).

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dotyczące metod badań, oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz znakowania drewna konstrukcyjnego.

UWAGA 1 Dodatkowe wymagania dotyczące drewna sortowanego maszynowo podano dla badania typu (TT) w EN 14081-2, a dla zakładowej kontroli produkcji (FPC/ ZKP) w EN 14081-3.
UWAGA 2 Procedura weryfikacji partii dostawy podana w EN 14358 może być zastosowana przy dostawie drewna konstrukcyjnego.

Niniejsza Norma Europejska określa właściwości, dla których należy podać ograniczenia w normach dotyczących sortowania wizualnego.
Niniejsza Norma Europejska obowiązuje dla drewna konstrukcyjnego, niezabezpieczonego lub zabezpieczonego przed korozją biologiczną.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
- drewna zabezpieczonego środkami ogniochronnymi w celu poprawy jego właściwości ogniowych;
- drewna modyfikowanego termicznie i / lub chemicznie;
- konstrukcyjnego drewna łączonego na złącza klinowe

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 26-11-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14081-1:2016+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14081-1:2016-03 - wersja angielska
ICS 79.040