PN-D-94021:2013-10 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi

Zakres

Niniejsza norma dotyczy tarcicy konstrukcyjnej iglastej obrzynanej, szorstkiej lub struganej, wyprodukowanej z drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.), modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.), jodły pospolitej (Abies alba Mill.) lub daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), z przeznaczeniem na nośne konstrukcje drewniane. Podano klasyfikację tarcicy konstrukcyjnej, wymagania dotyczące wilgotności, wymiarów, jakości i oznakowania. Określono badania wilgotności, wymiarów, miąższości, cech strukturalnych i geometrycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-D-94021:2013-10 - wersja polska
Tytuł Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi
Data publikacji 31-10-2013
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Zastępuje PN-D-94021:1982 - wersja polska
ICS 79.040