PN-EN 14080:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustala wymagania dla następujących wyrobów klejonych warstwowo:
- drewno klejone warstwowo (glulam);
- sklejone drewno lite;
- drewno klejone warstwowo z dużymi złączami klinowymi
- drewno klejone sklejone w bloki (drewno klejone blokowo)
do stosowania w budynkach i mostach.
Ustalono również minimalne wymagania produkcyjne, zasady oceny i zasady poświadczania zgodności oraz znakowania wyrobów klejonych warstwowo.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drewna klejonego, wykonanego z gatunków drewna iglastego wymienionych w niniejszej normie lub topoli, składającego się z dwóch lub więcej lameli o grubości od 6 mm do 45 mm.
Istnieje możliwość produkcji drewna klejonego na bazie niektórych postanowień niniejszej Normy Europejskiej z pewnych gatunków drewna liściastego. W takim przypadku nie ma zastosowania Załącznik ZA.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie dla sklejonego drewna litego wykonanego z gatunków drewna iglastego wymienionych w niniejszej normie lub topoli, składającego się z dwóch do pięciu lameli o grubości większej niż 45 mm i mniejszej lub równej 85 mm.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie dla dużych złączy klinowych w drewnie klejonym warstwowo o długości klina minimum 45 mm.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do drewna klejonego sklejonego w bloki (drewna klejonego blokowo) o pełnym przekroju prostokątnym.
W niniejszej Normie Europejskiej podano również wymagania dla wyrobów klejonych warstwowo, zabezpieczonych przed korozją biologiczną. Wyroby klejone warstwowo zabezpieczone ogniochronnie nie są objęte postanowieniami niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14080:2013-07/Ap1:2019-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 14080:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania
Data publikacji 30-07-2013
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14080:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14080:2006 - wersja polska, PN-EN 1194:2000 - wersja polska, PN-EN 385:2002 - wersja polska, PN-EN 391:2002 - wersja polska, PN-EN 390:1999 - wersja polska, PN-EN 392:1999 - wersja polska, PN-EN 386:2002 - wersja polska, PN-EN 387:2002 - wersja polska
ICS 79.060.99
Elementy dodatkowe PN-EN 14080:2013-07/Ap1:2019-03E