PN-EN 14592+A1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14592:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości (tj. ochrony przed korozją) łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych. Niniejsza Norma Europejska obejmuje łączniki typu trzpieniowego wykonane ze stali. W normie przyjmuje się, że łącznikami trzpieniowymi do konstrukcji drewnianych są gwoździe, zszywki, wkręty, sworznie oraz śruby z nakrętkami. Ich definicje podano w Rozdziale 3. W niniejszej Normie Europejskiej zamieszczono także procedury oceny zgodności wraz z wymaganiami związanymi z oznakowaniem tych wyrobów. Niniejsza Norma Europejska nie opisuje łączników z powłokami z tworzyw sztucznych oraz łączników zabezpieczonych środkami ogniochronnymi w celu polepszenia ich właściwości ogniowych. Niniejsza Norma Europejska opisuje łączniki, ktore mogą być zabezpieczone powłoką w następującym zakresie: 1-ochrona przed korozją (np. galwanizacja na gorąco, powłoki epoksydowe), 2- ułatwienie wnikania łącznika w drewno (środki smarne, poślizgowe), 3- zwiększenie i/lub porównanie nośności na wyciąganie (powłoki klejowe)

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14592+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- Wymagania
Data publikacji 21-08-2012
Data wycofania 26-09-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14592:2008+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14592:2011 - wersja polska
ICS 21.060.01, 91.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 14592:2022-09 - wersja angielska